پروژه ها

فیلتر

کاربری

درمانی تجاری اداری/مسکونی

نوع

کفپوش پی وی سی کفپوش موکت
کفپوش بیمارستانی ژرفلور بیمارستان ایرانمهر

بیمارستان ایرانمهر

مجموعه ورزشی و اسپا حیات

مجموعه اسپا و تندرستی حس خوب زندگی

مجتمع ورزشی قمر بنی هاشم

باشگاه ورزشی برج بهار

باشگاه ورزشی R8

مدرسه تدبیر

بیمارستان نور شهریار

بیمارستان محب یاس

مجتمع تجاری خلیج فارس

رستوران جاده ابریشم

رستوران تهرانتو

دفتر معماری دیگر

ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد

پردیس سینمایی ملت

برج میلاد

بیمارستان نیکان سپید

کفپوش بیمارستانی ژرفلور بیمارستان مهدی کلینیک

بیمارستان مهدی کلینیک

بیمارستان عدل