شركت مهرتاش طرح اروين ، تامين كننده انواع كفپوشها و ديوارپوشهاي فضاهاي درماني ، تجاري و اداري

پروژه ها پروژه ها پروژه ها پروژه ها پروژه ها پروژه ها پروژه ها

برج میلاد

ساختمان هزاره سوم بانک پاسارگاد

پردیس سینمایی ملت

بیمارستان نیکان سپید

بیمارستان مهدی کلینیک

بیمارستان عدل