محصولات

فیلتر

دسته بندی

دیوار پوش کف پوش

کاربرد

اداری/مسکونی تجاری درمانی
کفپوش چندلایه تجاری HQR

کفپوش HQR

کفپوش Taralay Millenium Compact

کفپوش تارالی میلنیوم(Taralay Millenium)

مورال اولترا دیزاین

دیوارپوش مورال اولترا دیزاین(Mural Ultra Design)

دیوارپوش مورال کالیپسو

دیوارپوش مورال کالیپسو(Mural Calypso)

دیوارپوش مورال کلاب

دیوارپوش مورال کلاب (Mural Club)

Taralay Impression

کفپوش تارالی ایمپرشن(Taralay Impression)

کفپوش تارالی ایموشن(Taralay Emotion)

کفپوش چند لایه پریمیوم(Premium)

کفپوش چند لایه نروک(Nerok)

میپولام بایوکنترل(Mipolam Biocontrol)

Creation 55

کرییشن Creation) 55)

کرییشن Creation) 40)

کرییشن Creation) 30)

کفپوش کرییشن

کرییشن Creation) 70)

میپولام پلنت (Mipolam Planet)

میپولام الگانس (Mipolam Elegance)

میپولام کاسمو (Mipolam Cosmo)

میپولام افینیتی (Mipolam Affinity)

جی تی آی مکس (GTI Max)

کفپوش کانداکتیو و آنتی استاتیک میپولام تکنیک(Mipolam Technic-EL5)