سیستم نصب کفپوش در گوشه های فضاهای تمیز

به طور عمده کنترل آلودگی در مراکز فنی و اتاق های تمیز همیشه یک چالش بوده است که این موضوع در گوشه و کنار فضاها بیشتر دیده می شود و در این قسمت ها عیوب بسیاری یافت می شود درنتیجه اهمیت سیستم نصب کفپوش مشخص می شود.

شرایط و اشکالاتی که معمولا در سیستم نصب کفپوش آشکار می شوند:

 • تمیز کردن و ضد عفونی کردن گوشه ها
 • به دلیل شرایط خاص و جوش خوردن ضعیف، زمانی که تحت فشار قرار گیرد از محل درز ها کفپوش جدا می شود.
 • به دلیل ضعیف بودن درز جوش ها خاصیت ضد آب خود را از دست می دهند.

شرکت ژرفلور جهت اجرای فنی و کمک به نظافت حرفه ای گوشه ها یک راه حل ابتکاری یعنی سیستم ابزار گوشه ها را به ثبت رسانده است.

پروفیل های مقاوم گوشه ها (عکس شماره ۱)

سیستم نصب کفپوش در گوشه های فضاهای تمیز

اجرای کفپوش بر روی پروفیل ها (عکس شماره ۲)

سیستم نصب کفپوش در گوشه های فضاهای تمیز

نتایج استثنایی استفاده از پروفیل های گوشه در سیستم نصب کفپوش:

 • مطابق با GMP
 • مناسب جهت فضاهای E2  و E3
 • گردش آسان کفپوش
 • درز جوش کم و آسان
 • ژرفلور پروفیل گوشه ها با مواد فوق العاده مقاوم تولید کرده است.
 • تمیز کردن و ضد عفونی کردن سریع و آسان
 • حرکت آسان وسایل نظافت در گوشه ها
 • بدون داشتن نقطه کور در تمیز کردن
 • مناسب برای کلیه کفپوش های ژرفلور
 • مناسب برای ارتفاعات تا ۱۵ سانتی متر
 • مناسب برای cove former
 • مناسب برای زاویه های ۸۵ تا ۹۵ درجه
 • طراحی بسیار زیبا و بدون اشکال

فضاهای کلین روم

سیستم ابزارهای گوشه مناسب جهت استفاده با کلیه کفپوش های شرکت ژرفلور و استفاده در فضاهای کلین روم مطابق با استاندارد های GMP می باشد.

بخش های بهداشتی، فضاهای تمیز، بخش بهداشت و درمان با درجه محدودیت(عکس شماره ۳)

سیستم نصب کفپوش در گوشه های فضاهای تمیز
15 دقیقه برای خواندن