نصب کفپوش ژرفلور(Gerflor)بدون چسب

کفپوش های ژرفلور با بکینگ GFT مي تواند به عنوان يك كف شناور(بدون چسب) برای فضاهای حداکثر ۳۵ متر مربع با حداقل آماده سازي کف نصب شود.

این کفپوش ها قابلیت نصب مستقيم روي كف هاي چوبی، صفحات بتني، تخته سه لا يا نئوپان، كاشي هاي سراميكي را دارند. هر بستر نصب بايد صاف، سخت، تميز و عاري از هرگونه آلودگي باشد.

قبل از نصب، زيرلايه را بررسي كنيد و ترك خوردگي ها، برآمدگي ها، نواحي ناهموار يا هر گونه تفاوت سطحي را كه مي تواند از طريق مواد نشان داده شود و بر عملكرد و ظاهر كف تمام شده تأثير منفي بگذارد، تعمير شود.

كف زيرين بايد صاف باشد تا به GFT اجازه دهد عليرغم هرگونه حركت در ساخت هاي زيرين آزادانه حرکت کند.

توجه: در فضاهای بالای 35 متر مربع،ژرفلور توصيه ميكند كه از چسب های اکلریک برای نصب استفاده شود. لازم به ذکر است رطوبت فضاهای فوق بايد كمتر از 75 درصد باشد.

این کفپوش را مي توان در ابعاد بالا بدون چسب مستقيم روي تخته نئوپان، تخته سه لا و تخته هاي شيار دار نصب كرد.

در مواردي كه اختلاف ارتفاع بيشتر از 1 ميلي متر و يا تركها، شكافها يا درزها بيشتر از 3 ميليمتر باشد با سنباده زدن و يا پر كردن با يك تركيب چسبنده مناسب (ARDEX Feather Finish يا مشابه) سطح صافي به دست آوريد.

كاشي سراميك: این کفپوش را مي توان بدون چسب مستقيم روي كاشي هاي سراميكي كه به خوبي چسبانده شده اند نصب كرد.

در جاهايي كه خطوط دوغاب پهنتر از 3 ميليمتر يا اختلاف ارتفاع يا بيش از 1 ميليمتر هستند،از يك تركيب وصلهاي (ARDEX Feather Finish يا مشابه) استفاده كنيد تا قبل از نصب وينيل، سطح صافي به دست آوريد.

نيازي به برداشتن كفپوش هاي ارتجاعي موجود كاملاً چسبيده نيست، مگر اينكه بي نظمي هاي زيادي وجود داشته باشد. تركيبات چسبنده و سنباده براي نصب مورد نياز نيست.

وينيل ورق ارتجاعي شل يا محيطي چسبانده شده را برداريد.

روي كفپوشهاي مقاوم قديمي با فوم يا پوشش منبسط شده نصب نكنيد.

وينيل با بکینگ Gerflor GFT را مي توان بدون چسب مستقيم به هر سطح بتني زيرين، كف سطحي تراز شده يا كف سيماني نصب كرد. در صورتي كه ساختار كف مطابق با 1‐BS82O4 باشد، به تركيب صاف كننده يا تسطيح نياز نداريد.

ميزان رطوبت نبايد از رطوبت نسبي 90 درصد تجاوز كند كه توسط 2004‐8203 BSEN تعيين شده است.

لازم نيست رنگ را پاك كنيد، سمباده بزنيد يا با يك تركيب چسبنده پوشانده شود. تركها، سوراخها، بريدگيهاي اره يا عيوب بزرگتر و يا عميقتر از 3 ميليمتر را با يك تركيب وصل كننده Ardex Feather Finish يا مشابه پر كنيد.

وينيل با بکینگ Gerflor GFT را مي توان مستقيماً بر روي انواع مختلف طبقات گرمايشي كه مطابق با قوانين ساختماني هستند نصب كرد.

دماي كف هرگز نبايد از 27 درجه سانتيگراد تجاوز كند. سيستم گرمايش بايد 48 ساعت قبل روشن شود.

5 دقیقه برای خواندن